Generelt om os

Vi har en klar mission og vision for fremtiden

Vision - Hydrovertics vision er at blive den førende leverandør til erhvervsgartneres omstilling fra traditionel produktion til en mere effektiv og bæredygtig dyrkning gennem vertikalt gartneri.

Mission - Hydrovertics mission er at gøre dyrkningen af​​ afgrøder mere bæredygtig ved at tilbyde vores kunder et vertikalt gartneri, der hjælper med at konvertere fra traditionel produktion af afgrøder til en mere bæredygtig dyrkning.

Vi står med et komplekst problem: Over hele verden opstårnæringsforurening i vandmiljøer som følge af gødningudslip, primært fra landbrug og gartneri. En stigende befolkningstilvækst, klimakriser og politisk usikkerhed, opfodrer til en øget og mere lokale fødevareproduktion. Vi er derfor nødt til at finde en måde at re-tænke produktion af fødevarer til en form, der naturligvis ikke skader vores miljø, men også er mere robust overfor klimaforandringer og kan skaleres lokalt.   Vertikalt gartneri (vertical farming) er en teknologi, der bl.a. forhindrer udslip og kræver et markant mindre areal. Indtil nu har teknologien imidlertid krævet nye store bygninger og en dyr automatisering, for at kunne være profitabel. Dette har gjort det tæt på umuligt for eksisterende gartnerier at implementere teknologien. HydroverticSystems er designet med udgangspunkt i gartneriets eksisterende ressourcer og forventes at være profitabelt for drivhusgartnere inden for 15 måneder. Systemet er designet til at passer på samme plads som et dyrkningsbord. Det kan derfor løbende udskiftes med et bord ad gangen i takt med, at systemet skaber profit. Systemet integreres i eksisterende drivhuse, hvor det øger produktionskapaciteten 5 gange pr m2og reducerer arbejdskraften med ca. 30 %. Herudover reducerer systemet ikke blot miljø- og CO2-aftrykket betydeligt, men forventes at øge nettofortjenesten med18-20%.
Hydrovertic Sprout
Hydrovertic er en startup virksomhed etableret af cand.polyt.Iris M. Madsen og cand.polyt. Jacob Copeland i 2020. Virksomhedens fundament og vision er baseret på grundlæggernes passion for ressourceoptimering, bæredygtighed og havmiljø. Denne passion førte dem i retning af vertikalt landbrug, hvor de ser store muligheder. Selskabets formål er at udvikle et vertikalt gartneri system, som i modsætning til mange andre systemer, er baseret på den eksisterende struktur i landbrugs- og gartneriindustrien. HydroverticSystems kan således etableres i eksisterende planteskoler og landbrug, som en form for Plug & Play-løsning, hvor alle eksisterende grænseflader (vand, el, gødning, spildevand, etc.) og bygninger kan anvendes. Systemet har en modulær opbygning, og giver derfor mulighed for at etablere vertikalt gartneri i et tempo, der passer kunderne bedst.

HydroverticSystems blev designet til at matche gartneriets behov

Kontakt os og få en snak om hvilke behov systemet kan dække for dig.
Udvilking støttet af: